Пріоритетні цілі та напрямки

У зв’язку з упровадженням новітніх педагогічних, інформаційно-комунікативних технологій, оновленням вимог до якості професійно-технічної освіти, найважливішими завданнями НМЦ ПТО у Сумській області є:

 • приведення переліку професій та спеціальностей у відповідність до потреб ринку праці;
 • уніфікація робочих навчальних планів ПТНЗ до єдиних вимог підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями;
 • реалізація заходів Регіональної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки;
 • продовження роботи щодо розробки та апробації нових ДС ПТО;
 • оновлення змісту освіти відповідно до вимог державних стандартів ПТО, впровадження у навчально-виробничий процес новітніх педагогічних та виробничих технологій;
 • зростання фахового і методичного рівня педагогічних працівників області шляхом якісного підвищення кваліфікації та стажування;
 • підвищення професійної майстерності майстрів виробничого навчання, популяризація фахових здобутків, кращого виробничого досвіду через проведення Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності з професій: «кухар», «кравець», «перукар»;
 • удосконалення інформаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу, комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;
 • проведення цільових моніторингів, спрямованих на забезпечення відповідності до якості професійно-технічної освіти;
 • вдосконалення системи стимулювання обдарованої молоді;
 • сприяння формуванню позитивної мотивації здорового способу життя учнівської молоді шляхом запровадження здоров’язберігаючих технологій;
 • популяризація активізації роботи навчальних закладів щодо вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Thanx: Poltavanews