Рекомендації до заповнення

Для заповнення форм «Загальнопрофесійна підготовка», «Професійно-теоретична підготовка», «Професійно-практична підготовка»  необхідно мати наступні дані (по напрямам підготовки, за якими ведеться навчання у навчальному закладі):

Кількість учнів, що навчаються за напрямом підготовки;

Високий рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Достатній рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Середній рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Початковий рівень навчальних досягнень (осіб, %),

Середній бал. 

Зверніть  увагу!

1. З інтегрованих професій заносити дані до того напряму підготовки, за яким здійснювалося навчання у звітному періоді (І чи ІІ семестр).

Наприклад, якщо група навчається за інтегрованою професією «Плодовочівник», «Кухар» і протягом звітного періоду отримує кваліфікацію «Кухар», то дані щодо навчальних досягнень учнів необхідно враховувати у напрямі підготовки «Громадське харчування».

2.Форма містить поля для заповнення з усіх напрямів підготовки ПТНЗ Сумської області. Заповнювати поля варто лише в тих напрямах, за якими ведеться підготовка у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Наприклад, якщо в конкретному закладі відсутній напрям підготовки «Громадське харчування», то його необхідно залишити пустим і натиснути «Далі».

Для заповнення форми «Загальноосвітня підготовка» необхідно мати наступні дані (по предметам):

Загальна кількість учнів, що вивчають предмет (осіб);

Високий рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Достатній рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Середній рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Початковий рівень навчальних досягнень (осіб, %);

Кількість неатестованих (осіб);

Середній бал. 

Моніторингове дослідження якості професійно-технічної освіти

за ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Загальноосвітня підготовка

Загальнопрофесійна підготовка

Професійно-теоретична підготовка

Професійно-практична підготовка (перевірочні або пробні роботи)

Моніторингове дослідження якості професійно-технічної освіти за І семестр 2017-2018 н.р.

Загальноосвітня підготовка

Загальнопрофесійна підготовка

Професійно-теоретична підготовка

Професійно-практична підготовка (перевірочні або пробні роботи)

…………………………………………………………………………………………………….

Підсумки моніторингу якості освіти у ІІ семестрі 2016-2017 н.р., І семестрі 2017-2018 н.р.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone