Постанови КМУ

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Деякі питання видачі посвідчень тракториста

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Питання стипендіального забезпечення

Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти

Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва

Про проведення експертизи цінності документів 

Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone