Професійні ліцеї

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Свеський професійний аграрний ліцей»

141226, Ямпільський район, смт. Свеса, вул. Грушевського, 9, тел. (05456) 63252
E-mail: pal.svessa@meta.ua
веб-сайт: http://svesa-pal.sumy.sch.in.ua

Рік створення закладу —  1924.

Візитка навчального закладу

Проблема, над якою працює заклад: «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів у контексті сучасних освітніх і виробничих технологій».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності:

— удосконалення матеріально-технічної бази;

— удосконалення процесу теоретичного та практичного навчання;

— «Музейна педагогіка».

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний ліцей»

clip_image00241600, м. Конотоп, вул. Тургенєва, 30, тел. (05447) 65353
E-mail:Konotop.pl@ukr.net
веб-сайт:http://www.sites.

google.com/site/kplycee

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1944.

Проблема, над якою працює  заклад: «Сучасний урок – це творча майстерня, де поєднується класика та інновації»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 • модернізація освітнього простору закладу;
 • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовки робітників відповідного рівня кваліфікації;
 • укріплення навчально-матеріальної бази,  упровадження інформаційних технологій для підготовки конкурентоспроможного робітника.

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський професійний ліцей»

clip_image00241500, м. Путивль, вул. Богдана Хмельницького, 20, тел. (05442) 51603
E-mail:PPL_9@ukr.net
веб-сайт: http://www.pytivlproflisey.ucoz.ru

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1960.

Проблема, над якою працює заклад: «Оновлення системи роботи педагогічного колективу ліцею щодо удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання, забезпечення органічного взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, поєднання навчального процесу з реаліями виробничого сьогодення».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

— забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників у відповідності до основних напрямків розвитку економіки та ринку праці;

— оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу відповідно до Держаних стандартів ПТО;

— формування в учнів почуття патріотизму національної свідомості, любові до українського народу, прагнення працювати для розвитку держави.

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Реутинський професійний аграрний ліцей»

clip_image002

40031, Кролевецький р-н, с. Реутинці, вул. Романова, 1, тел. (05453) 72731
E-mail: reut_pal1936@ukr.net
веб-сайт:http://reutpal.com.ua/Візитка навчального закладу

Презентація навчального закладу

Рік створення – 1936.

Проблема, над якою працює заклад: «Виховання творчої та самостійної особистості у процесі впровадження компетентнісно-зорієнтованого навчання»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 • забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників;
 • удосконалення форм і методів виховної роботи на рівні сучасних вимог і зв’язку з реальним життям;
 • удосконалення організації й методичного забезпечення навчального процесу.

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний аграрний ліцей»

clip_image00241630, Конотопський р-н, с. Завадське, вул. Заводська, 68, тел. (05447) 63688
E-mail:konotop.kpal@ukr.net
веб-сайт: http://www.kpal.ucoz.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення  — 1936.

Проблема, над якою працює заклад:

«Упровадження новітніх технологій навчання як засобу підвищення якості знань і умінь учнів»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 1. Підготовка конкурентоспроможного кваліфікованого робітника, здатного до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні новітніх технологій.
 2. Робота над удосконаленням методики проведення уроків через запровадження новітніх технологій, реалізацію особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання.

Формування свідомої творчої особистості з активною життєвою позицією.

6. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Хотінський професійний аграрний ліцей»

clip_image00242320, Сумський р-н, смт Хотінь, вул. Соборна, 32, тел. (0542) 697140
E-mail:hotinlicei63@ukr.net
веб-сайт: http://hotin-pal.ucoz.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення — 1963.

Проблема, над якою працює заклад: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 • підготовка конкурентоспроможних робітників, готових до самореалізації в існуючому соціально-економічному середовищі;

—    ефективне використання та накопичення всіх видів ресурсів для підвищення якості освітніх послуг;

 • оновлення змісту навчання відповідно до сучасних умов ринку праці.

7. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Глинський професійний аграрний ліцей»

1

42081, Роменський р-н, с. Глинськ, тел. (05448) 96366
E-mail:Gliskpal1@ukr.net
веб-сайт: http://glinskpal.at.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення — 1963.

Проблема, над якою працює навчальний заклад: «Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

— розвиток і саморозвиток особистості учня;

— диференціація і індивідуалізація навчання;

— становлення духовних інтелектуальних якостей учня.

8. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей»

242022, Середино-Будський р-н, с. Зноб-Новгородське, вул. Планова, 18, тел. (05451) 73291
E-mail: znobpal@ukr.net
веб-сайт:https://znobpal.jimdo.com

Візитка навчального закладу

Рік створення 1966.

Проблема, над якою працює заклад: «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання в умовах сучасних освітніх технологій».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання ліцеїстів;
 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
 • задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, психологічного та освітнього розвитку учнів.

9. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Синівський професійний аграрний ліцей»

clip_image00242533, Липово-Долинський р-н, с. Синівка, вул. Миру, 2, тел. (05452) 57432
E-mail:palsynivka@gmail.com
веб-сайт:http://www.Licey-synivka.at.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1973.

Проблема, над якою працює заклад: «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання і розвитку учнів в умовах професійно-технічного навчального закладу»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 1. Створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти.
 2. Упровадження інноваційних методик і технологій на основі аналізу результативності навчально-виховної діяльності.

3. Формування компетентної особистості випускника, здатного до професійно-освітнього самовизначення на основі національно-патріотичних традицій.

10.Відокремлений структурний підрозділ Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету»

clip_image00241100, м.Шостка, вул. Робоча, 1, тел. (05449) 62138
E-mail: proflicey-sumdu@ukr.net
веб-сайт: http://shl.sumdu.edu.ua

Рік створення — 1926.

Візитка навчального закладу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 946, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 824-Р Шосткинський професійний ліцей приєднано до Сумського державного університету шляхом його реорганізації у Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету».
Проблема, над якою працює заклад:
«Пошук та ліцензування нових професій, які будуть користуватися попитом серед молоді».
Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:
1. Збільшення контингенту учнів шляхом створення комфортних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.
2. Розвиток соціального партнерства, залучення та участь роботодавців у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітничих кадрів, удосконалення системи професійного навчання на виробництві.
3. Упровадження ступеневої освіти.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone