Навчально-методичний центр

                  Пріоритетні напрями діяльності НМЦ ПТО

  • методичне та інформаційне забезпечення навчально-виробничого та освітнього процесів, організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах;
  • уніфікація робочих навчальних планів ПТНЗ до єдиних вимог підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями;
  • організація розробки та апробації нових Державних стандартів з робітничих професій;
  • оновлення змісту освіти відповідно до вимог державних стандартів ПТО, упровадження в навчально-виробничий процес новітніх педагогічних та виробничих технологій;
  • організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань обласних шкіл, методичних секцій, виставок, конкурсів тощо;
  • забезпечення закладів професійної освіти ефективними засобами інформаційної підтримки для прийняття оперативних управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб користувачів послуг професійної освіти;
  • методичний супровід ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів усіх типів та форм власності;
  • організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та їх стажування;
  • здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій в освітній процес професійно-технічних навчальних закладів.

Thanx: Poltavanews