Закони України

Про освіту 

Про професійно-технічну освіту

Про загальну середню освіту

Про вищу освіту

Про професійний розвиток працівників

Про засади державної мовної політики

Про Державний гімн України

Про відпустки

Про охорону праці

Про оплату праці

Про охорону дитинства

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про дорожній рух

Про автомобільний транспорт

Про колективні договори і угоди

Про зайнятість населення

Про фізичну культуру і спорт

Про оренду державного та комунального майна

Про Національний архівний фонд

Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу»

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone