Інші нормативні документи

Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади освіти

Спільний наказ МВС, МОН, МІ, МСП України від 05.04.2016 №255/369/132/344  “Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку”

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»

Наказ Міністерства РРБ та ЖКГ України від 27.04.2015 № 84 “Про затвердження Положення про гуртожитки”

Наказ МВСУ від 07.12.2009 № 515 ” Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність,їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія”

Наказ Державного комітету статистики України від 14.02.2011 № 33 “Про затвердження Методики розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств”

Спільний наказ МВСУ, МТЗУ, МОНУ, МПСПУ від 07.09.2009 № 385/934/828/337 “Про затвердження вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку”

Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

ПЕРЕЛІК типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Державна уніфікована система документації УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003


Thanx: Poltavanews