Вищі професійні училища

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне училище»

clip_image002

41600, м. Конотоп, вул. 6-го Вересня, 11, тел. (05447) 60690,
E-mail:vpu4konotop@ukr.net  веб-cайт:

 http://www.vpu4.ucoz.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення — 1920.

Проблема, над якою працює заклад: «Упровадження сучасних методів контролю та оцінювання якості освітнього простору з метою підвищення його ефективності»
Пріоритетні напрямки освітньої діяльності:
1. Підвищення якості навчального процесу, забезпечення його відповідність державним стандартам, постійне оновлення напрямків, змісту форм організації навчання відповідно до динаміки національних і світових ринків праці.
2. Упровадження інноваційних форм та методів контролю, які забезпечуватимуть підвищення якості освітнього процесу.
3. Сприяння професійному становленню і розвитку педагогічної майстерності педагогічних працівників.
4. Розвиток професійних здібностей учнів через співпрацю з підприємствами, установами, організаціями – замовниками підготовки кадрів, державною службою зайнятості на основі отриманих теоретичних знань.
5. Використання матеріально-технічного забезпечення підприємств з метою підвищення рівня становлення кваліфікованих спеціалістів.

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»

clip_image00240007, м. Суми, вул. Охтирська, 28, тел. (0542) 332022

E-mail: sumyvpu6@gmail.com 
веб-сайт: http://vpu6.edukit.sumy.ua/

Відеопрезентація  навчального закладу

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1944.

Проблема, над якою працює заклад: «Модернізація навчального процесу шляхом упровадження інформаційних технологій».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

організація діяльності професійно-технічного навчального закладу в умовах децентралізації;

— забезпечення якості професійної освіти в контексті реалізації Закону України «Про професійно-технічну освіту»;

— створення сучасного навчального закладу як соціокультурного осередку громадянсько-патріотичного виховання молоді.

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище»

Ромни_фото42000, м. Ромни, вул. Коржівська, 44, тел. (05448) 21028
E-mail:vpu14@ukr.net
веб-сайт: http://www.romnyvpu.com.ua

 

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1966.
Проблема, над якою працює заклад: «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як складова підвищення ефективності навчально-виховного процесу »
Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:
надання громадянам України якісних освітніх послуг зі здобуття робітничих професій, повної загальної середньої освіти;
здійснення професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці;
створення оптимальних умов для здобуття різних кваліфікаційних і освітніх рівнів підготовки кваліфікованих робітників.

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне училище»

clip_image002

41100, м. Шостка, вул. Воронізька, 38, тел. (05459) 21514
E-mail:vpu19@ukr.net
веб-сайт:  http://www.vpu19.ucoz.ua/

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1976.

Проблема, над якою працює заклад: «Розвиток професійних компетентностей учнів шляхом упровадження нових педагогічних та виробничих технологій».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

— підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного робітника;

— підвищення ефективності та результативності навчально-виробничого процесу шляхом упровадження нових інноваційних педагогічних і виробничих технологій;

— розвиток когнітивних здібностей підлітків (знання, розуміння, критичне мислення, здатність ефективно застосовувати отримані знання, навички і вміння).

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кролевецьке вище професійне училище»

clip_image00241300, м. Кролевець, вул. 8 Березня, 36, тел. (05453) 51449
E-mail:vpu_23@sm.ukrtel.net
веб-сайт: http://dptnzkrolev.jimdo.com

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1959.

Проблема, над якою працює заклад:

«Упровадження інноваційних педагогічних та виховних технологій в навчально-виховний процес»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 1. Підвищення рівня підготовки кваліфікованих робітників, які мають відповідати сучасним вимогам ринку праці.
 2. Забезпечення дотримання ліцензійних умов та Державних стандартів шляхом вдосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної баз училища.

3. Забезпечення збереження українських національних традицій шляхом розвитку художніх народних промислів.

6. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

clip_image00242200, м. Лебедин, вул. 19 Серпня, 61, тел. (05445) 21361
E-mail:lebedin_VPU@ukr.net
веб-сайт: 

http://lvpu.pp.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1953.

Проблема, над якою працює заклад:

«Упровадження в навчально-виховний процес педагогіки співробітництва. Інноваційні аспекти організації навчально-виховного процесу як основа формування творчої особистості учня при підготовці кваліфікованих робітників»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 1. Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесів, спрямованих на інтелектуальний розвиток висококваліфікованого робітника.
 2. Приведення у відповідність до державних стандартів матеріально-технічної та методичної бази училища.
 3. Упровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення конкурентоздатності й мобільності випускників на ринку праці.

7. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище»

6542100, смт Недригайлів, вул. Шмідта, 28, тел. (05455) 52606
E-mail: VPU-41@ukr.net
веб-сайт: http://vpu-41.at.ua

Рік створення – 1980.

Візитка навчального закладу

Проблема, над якою працює заклад:

«Удосконалення навчально–виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження нових педагогічних технологій».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу: 

 • формування свідомого громадянина, патріота рідної землі;
 • підвищення якості загальноосвітньої та професійної підготовки через формування ключових компетентностей учнів шляхом диференціації навчання, інтеграції традиційних і інноваційних форм і методів роботи в навчально–виховному процесі;
 • підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи МО викладачів–предметників, майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів, Школи молодого викладача, творчої групи, участі в роботі обласних семінарів, конференцій, конкурсах професійної майстерності різного рівня.

8. Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище»

141802, м. Білопілля, вул. Клубна, 6, тел. (05443) 91471
E-mail:ptu5@online.ua
веб-сайт: http://www.bilopillya-vpu.com.ua

Рік створення — 1922.

Візитка навчального закладу

Проблема, над якою працює заклад:

«Удосконалення навчально-пізнавальної діяльності учнів через впровадження педагогічних та виробничих технологій».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

— забезпечення оновлення змісту та структури освітніх послуг з урахуванням освітнього простору;

— максимальне розкриття творчого потенціалу кожного педагога та його залучення до перебудови системи освіти;

— постійна робота з моніторингу ринку праці та оперативне реагування закладу на потребу ринку.

9. Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»

2

40031, м. Суми, проспект Курський, 141, (0542) 245842,
E-mail:shumsum@meta.ua
веб-сайт: http://mvpu.edukit.sumy.ua

Візитка навчального закладу

Рік створення – 1973

Проблема над якою працює заклад: «Підвищення якості освіти в умовах інноваційної діяльності педагогічного колективу»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 • забезпечення орієнтації змісту та організації освіти на особистість учня, формування в молоді життєво важливих компетенцій шляхом ефективного впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничій процес;
 • розширення спектру освітніх послуг для будівельної галузі регіону з використанням навчально-матеріальної бази профільного навчально-практичного центру з упровадження інноваційних технологій у будівництві;
 • створення оптимальних умов щодо професійного удосконалення, розвитку творчої майстерності та методичної компетентності педагогічних працівників.

10. Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище»

clip_image00141400, м. Глухів, вул. Есманський шлях, 17а, тел. (05444) 32247
E-mail:gpl-15@ukr.net
веб-сайт: http://gpl-15.edukit.sumy.ua/

Рік створення 1972.

Візитка навчального закладу

Проблема, над якою працює заклад: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу».

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності:

— створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти, упровадження в усі складові діяльності навчального закладу інформаційно-комунікаційних технологій;

— сприяння участі соціальних партнерів — роботодавців у навчально-виробничому процесі, організації проходження виробничого навчання та практики безпосередньо на виробництві;

— залучення педагогічних працівників до науково-методичної роботи; цільове впровадження сучасних педагогічних технологій спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання .

11. Державний навчальний заклад «Сумське  вище професійне училище будівництва та автотранспорту»

clip_image00240013, м. Суми, пров. Гетьманський, 12, тел. (0542) 611754
E-mail:sumysplbtaa@ukr.net
веб-сайт: http://autovpu.sumy.ua/

Візитка навчального закладу

Рік створення — 1974.

Проблема, над якою працює заклад:

«Проектування сучасного уроку на основі інноваційних технологій»

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності закладу:

 —  упровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій, вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду;

—   комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність та методичну роботу;

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone